Hjälp med transport?

???????????????????????????????Kommer du långväga via tåg och buss? Hör av dig till oss om du tror du kan behöva hjälp med att komma till Skee Församlingshem.  Du hittar buss- och tågtidtabeller till och från Strömstad hos Västtrafik

Skicka mail till skeeseptember@gmail.com