Så här gör du

Att delta med en antavla, stamtavla eller ett foto

An- och stamtavlor: Ta chansen att få kontakt med andra som känner till just dina anor eller få hjälp att ”komma vidare”. Presentera en antavla och bifoga dina kontaktuppgifter så kanske det blir en ”släktbytardag”. Alla kan skicka in antavlor och stamtavlor.

Foto: Många av oss har foton där vi inte vet vilka personer som är porträtterade eller var det är taget. Mejla in en kopia eller scanna in fotot (se ovan) tillsammans med kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-post) men också vad man vet om fotot: i vems album, vart det är taget (om man vet), ungefärlig tidpunkt, om man känner igen någon på fotot och, inte minst, om det får publiceras på annat sätt än på Släkt- och hembygdsdagarna. Vi hoppas att besökarna sedan kan hjälpas åt att identifiera personerna på bilderna men tanken är att framför allt de bilder som inte blir identifierade nu kan presenteras på andra platser vid senare tillfällen och förnyat försök.

Maila senast 8 september till skeeseptember@gmail.com