Parkering

Det finns gott om parkering vid kyrkan och församlingshemmet.